تغییر رنگ فرم

تغییر رنگ فرم|41010728|vtb
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : تغییر رنگ فرم
فایل مربوط حاوی برنامه ای به زبان سی شارپ میباشد.
دراین برنامه میتوانید پس از اجرای آن
از لیست باکس موجود روی فرم رنگ دلخواه را انتخاب نموده
و فرم را به همان رنگ تغییر دهید.


فایل مربوط حاوی برنامه ای به زبان سی شارپ میباشد.
دراین برنامه میتوانید پس از اجرای آن
از لیست باکس موجود روی فرم رنگ دلخواه را انتخاب نموده
و فرم را به همان رنگ تغییر دهید.